Iitin Golfseura ry | 7.5.2019

Seuran puheenjohtajan terveiset (toukokuu 2019)

Mukavaa alkanutta pelikautta 2019

Kenttä on avattu ja ensimmäiset kilpailut ja golfkierrokset on pelattu.

Tässä kirjoituksessa avaan hieman Iitin Golfseura ry:n tehtäviä, seuran toimintaedellytyksiä ja niitä mahdollisuuksia, millä seuran jäsenet voivat olla mukana toiminnassa ja seuran kehittämisessä. 

Iitin Golfseuran tehtävät

Iitin Golfseura ry tavoitteena on edistää golfin pelaamista lähiseudulla. Seura tarjoaa jäsenilleen mukavaa yhdessäoloa, kilpailuja, valmennusta ja talkootoimintaa.  Iitin Golfseura ry haluaa tehdä myös uusien harrastajien lajiin tutustumisen helpoksi.

Seura on perustettu toukokuussa 2001. Seuran kotikenttänä on Iitin Golf Oy:n omistama Niskaportin 18-väyläinen osakaskenttä.  Kenttä on viihtyisä ja hyväkuntoinen. 

Seuran keskeisin tehtävä on jäsenten tasoitusjärjestelmän ylläpito.  Muita seuran jäsenilleen tarjoamia palveluja ovat Golfliiton tapaturma- ja vastuuvakuutus, sähköinen jäsen- ja tasoituskortti ( eBirdie ),  Golf CameBookin palvelut  ja Golflehti. Jäsenillä on myös osanotto-oikeus seuran järjestämiin kilpailuihin, harjoituksiin ja tapahtumiin sekä päätösvalta seuran kokouksissa.   

Jäsenpalveluiden ja toiminnan rahoittamiseksi seura perii jäsenmaksun. Pelkän jäsenmaksun varaan golfseuran toimintaa ei voida kuitenkaan rakentaa. Seuratoiminta on yhteisöllistä toimintaa. Iitin Golfseuralla ei ole palkattua henkilökuntaa vaan kaikki toiminta tapahtuu jäsenten vapaaehtoistyönä.  

Mikäli Iitin Golfseuran toiminta katsotaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi edellyttää se meiltä jäseniltä jäsenmaksun lisäksi myös muuta aktiivisuutta seuran hyväksi. Seuratoiminta on kuitenkin vapaaehtoista ja jokainen voi osallistua toimintaa omien mahdollisuuksien ja voimiensa mukaan. 

Seuran toimintaedellytykset

Iitin Golfseuran kuten muidenkin seurojen toiminnan edellytyksenä on kolme keskeistä asiaa: Tarvitaan riittävän laajapohjainen ja aktiivinen jäsenkunta toteuttamaan toimintaa.  Toiseksi tarvitaan toimintaympäristö, jossa harrastusta voidaan toteuttaa eli meidän tapauksessamme tarvitsemme toimivan ja hyväkuntoisen kotikentän. Kolmanneksi seuran talous täytyy olla kunnossa.  Nämä kaikki pitää olla kunnossa, jotta toimintaa voidaan jatkaa pitkällä tähtäimellä.  Lisäksi seurassa pitäisi olla hyvä fiilis, jotta uudet ja vanhat jäsenet kokevat seuran jäsenyyden ja toiminnan mielekkääksi. 

Tarvitaan riittävä ja aktiivinen jäsenistö

Haasteena meillä kuten muillakin seuroilla on jäsenmäärän hienoinen lasku. Viime vuosina Iitin Golfseuran jäsenmäärä on vähentynyt. Valitettavasti Golf-harrastajien määrä vähenee jatkossakin, jo siitäkin syystä, että nuoremmat ikäluokat ovat vanhempia ikäluokkia pienempiä.  Eivätkä nuoremmat pelaajat enää halua samalla lailla sitoutua yhtiöön tai seuraan kuin me varttuneemmat pelaajat. 

Myös seuran kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvien määrä laski viimevuonna. Seuran toimintaan kuten kilpailuihin, talkoisiin, kokouksiin yms. tapahtumiin osallistuu vain pieni osa seuran jäsenistä, yleensä vain noin 2-5 %.

Kilpailijat ja aktiivipelaajat saavat kyllä äänensä kuuluviin, mutta miten tavoitetaan enemmistö ( 95 % ) jäsenkunnasta.  Mitä odotuksia heillä on seuran toiminnan suhteen ja miten heitä saadaan mukaan aktiivisemmin seuran toimintaan ja tapahtumiin. 

Toimintaa tulisi kehittää jatkossa niin, että jäsenmäärämme pysyisi ennallaan tai mieluummin nousisi.  Tärkeää on myös seuran jäsenten entistä aktiivisempi osallistuminen seuran toimintaan. Golfseuralta odotetaan erilaisia palveluja ja monenlaista toimintaa. Koska seuralla ei ole palkattua henkilöä, tulee näiden toimien toteuttajat löytyä seuran jäsenistä. Jos sinulla on toiminnan parannus- tai kehittämisideoita, kerro se meille, mietitään yhdessä mitä voidaan tehdä. 

Uusien jäsenten hankinta

Uusien jäsenten hankintaan tarvitaan erilaisia aktiivisia toimia.  Tärkeää on tietysti, että kaikissa sopivissa tilanteissa kerromme golfharrastuksen eduista ja terveysvaikutuksista sekä välitämme positiivisen kuvan golfyhteisöstämme.  Mutta uusia harrastajia ei kentälle saada pelkillä puheilla, vaan heidät pitää saada kentälle kokeilemaan lajia.

Jokainen seuran jäsen on mukana muissakin yhteisöissä. Eli jokainen jäsen voisi koota työpaikalta tai harrastuspiiristä kaveriporukan ja tuoda sen kentälle tutustumaan golfiin.  Jos esittelytilaisuudesta sopii etukäteen, saa kentältä tutustumiskäyttöön mailat ja range-pallot. Tarvittaessa lajiesittelyyn saa apua myös muilta seuran jäseniltä.    

Seura tarvitsee toimivan ja hyväkuntoisen kotikentän  

Niin kenttäyhtiöt kuin seuratkin ovat lähivuosina muutosten edessä.  Kun pelaajia vähenee ja kentät toimivat markkinataloudessa merkitsee se valitettavasti myös kenttien määrän vähenemistä.  

Meidän tulee seurassa omalta osaltamme auttaa ja tukea omaa kotikenttäämme tässä haastavassa tilanteessa.  Seuramme kannalta on aivan olennaista, että kotikenttämme selviää tästä kenttien pudotuspelistä.  Seuralla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tukemiseen, mutta henkistä tukea ja ymmärrystä yhtiön toiminnalle voimme antaa ja siten parantaa golfyhteisön henkeä. 

Seuran ja yhtiön yhteisenä tavoitteena on seuran jäsenmäärän ja kentällä pelattavien kierrosmäärien kasvattaminen. Seuran talouden kannalta jäsenmäärän kasvattaminen on aivan keskeisin asia.  Jos kilpailijoiden tai vieraspelaajien määrää saadaan kasvatettua ja kilpailujen tuotot sitä kautta paremmaksi on se tietysti ensisijaisesti yhtiön etu, mutta koska yhtiö ei jaa osinkoa vaan käyttää kaikki tuotot kentän ylläpitoon ja toimintaympäristön kehittämiseen tämäkin koituu meidän kaikkien pelaajien hyödyksi.

Talkootoiminta

Myös jäsenten talkootoiminnalla kuten osallistumalla kenttätalkoisiin, kilpailujen toimitsijatehtäviin tai kenttävalvojiksi on suuri merkitys sekä seuran että yhtiön kannalta.

Kevään ensimmäiset talkoot on pidetty.  Kesän aikana on tarkoitus järjestää lisää kenttätalkoita. Talkootoiminta on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua jokainen omien taitojen ja voimiensa mukaan, kaikkien työpanos on arvokasta. Kenttätalkoilla voidaan parantaa kentän viihtyvyyttä, siisteyttä sekä myös pelattavuutta. Talkoilla vapautetaan kenttähenkilökuntaa enemmän kentän hoidollisiin töihin, tämä on meidän kaikkien pelaajien etu. Talkoot on myös oiva tapa tutustua seuran jäseniin ja luoda uusia tuttavuuksia. 

Myös kilpailuihin ja tapahtumiin tarvitaan toimitsijoita 

Tänä kesänä Iitin golfkentällä pelataan kolme Golfliiton kilpailua.  Future Tourin osakilpailu 18.6., Future Tourin joukkuekilpailu 25.8. sekä  Haastaja Tour M50 kilpailu 1.9.  Näihin ja muihinkin isompiin kilpailuihin ja tapahtumiin tarvitaan erilaisiin tehtäviin vapaaehtoisia toimitsijoita.

Viime vuonna Iitissä pelatuissa isompien kilpailujen järjestelyissä seuran jäsenet olivat kiitettävästi mukana ja kilpailujen läpiviennistä saatiin positiivista palautetta. Tämä antaa meille rohkeutta hakea myös muita isompia kilpailuja tuleville vuosille. 

Seuran talous

Kahtena viime vuonna seura on tehnyt tappiollisen tilinpäätöksen Näin ei kuitenkaan voida jatkaa vaan talous täytyy saada tasapainoon.  Seuran suurimmat menot ovat jäsenmaksu Golf-liitolle, kenttäsopimusmaksu, jäsen- ja tasoitusjärjestelmän ylläpito ( NexGolf ) sekä tavanomaiset hallintokulut.  Näiden pakollisten kustannusten lisäksi seuran toiminnasta aiheutuu kustannuksia.  Nämä ovat kuitenkin melko pienet suhteessa liikevaihtoon, koska toiminta toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin. Tulopuolella ainoa tulolähde on jäsenmaksutuotot, joilla seuran kulut tulee kattaa. Viime syyskokouksessa seura päätti jäsenmaksujen korotuksesta ja tämän vuoden tavoitteena on positiivinen tulos.

Positiiviseen tulokseen päästään vain, jos seuran jäsenmäärä pysyy viimevuoden tasolla. Sen takia uusien jäsenten hankinta ja nykyisten aktivointi on seuran talouden ja toiminnan kannalta erittäin tärkeää.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille Iitin Golfseuran jäsenille oikein mukavaa ja aurinkoista pelikautta 2019.

 

Pekka Karvonen
Iitin Golfseura ry:n puheenjohtaja

 

Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen, saat uutiskirjeemme ajoittain sähköpostiisi. Se on täysin ilmainen ja voit perua tilauksen halutessasi.