Iitti Golfin Pehtoori | Iitti Golf

Iitti Golfin Pehtoori

Iitti Golfin Pehtooriksi on nimitetty Pekka Rautaheimo.


Iitti Golfin Pehtooriksi on nimitetty Pekka Rautaheimo. Pehtoorin tehtäväkuviin kuuluu välittää tietoa yhteisön johdolle sekä jäsenistölle havaitsemistaan asioista, asiakkaiden mielipiteistä ja klubin ilmapiiristä sekä tehdä parannusehdotuksia. Lisäksi Pehtoori voi toimia jäsenistön sekä vieraiden apuna ja ohjaajana paikalla ollessaan.


Wikipedian mukaan Pehtori eli pehtoori (myös valttari) oli entisajan Suomessa suurella maatilalla tilanhoitaja tai maataloustyönjohtaja. Pehtori palkattiin kartanoon, ratsutilalle tai muuhun suureen maataloon johtamaan tilan tuotantoa ja työntekijöitä kuten renkejä, piikoja, maatyöläisiä ja vuokraansa työnteolla maksavia torppareita. Pehtorilla saattoi olla apunaan töiden esimiehiä, jotka olivat työntekijöiden tai torpparien joukosta valittuja tai valikoituja miehiä. He osallistuivat töihin ja vastasivat pehtorille töiden laadusta ja sujuvuudesta.


Pekka on ollut mukana Iitti Golfin toiminnassa jo pitkään, vuodesta 2005. Pekka on usein kentällä nähty henkilö, kierroksia tulee vuosittain noin 100. Oman kentän ja tapahtumien lisäksi Pekka on osallistunut seuraotteluihin ja tapahtumiin muillakin kentillä. Seuratoiminnassa hän on ollut useissa eri rooleissa. Tällä hetkellä Pekka toimii Iitin golfseuran hallituksessa ja vastaa senioritoiminnasta.


Terveisin

Hallitus