Kilpailumääräykset | Iitti Golf

Kilpailumääräykset - Iitti Golf Niskaportti

Iitin golfseuran kilpailumääräykset 2024

Oheiset kilpailumääräykset ovat voimassa kaikissa Iitti Golfin kilpailuissa, ellei kilpailukutsussa tai ennen kilpailua jaettavissa kilpailukohtaisissa lisämääräyksissä ole muuta mainittu.


Kilpailun johto

Jokaiseen kilpailuun nimetään kilpailunjohtaja, joka vastaa kilpailun kulusta, tuloksista ja palkintojen jaosta. Kilpailun johtaja voi toimia myös kilpailun tuomarina. Kilpailun johtajalla voi olla tarpeen mukaan avustajia, kuten esim. tuomari, valvojat, startterin, forecaddit yms. Kilpailua varten nimetty tuomari ratkaisee erimielisyydet ja sääntöjen tulkinnat. Tuomarin päätös on lopullinen.

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Lisäksi noudatetaan näitä kilpailumääräyksiä ja Iitti Golfin paikallissääntöjä.

Kilpailukutsu

Kilpailuista tehdään kilpailukutsu, jossa ilmoitetaan kunkin kilpailun ajankohta, kilpailusarjat, pelimuodot, erikoiskilpailut, osallistumisoikeudet, kilpailumaksut, palkinnot, kilpailun johtaja yms. asiat.

Osallistumisoikeus kilpailuihin

Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu seuran sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain seuran jäsenet. Avoimiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenet. Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki IGS:n jäsenet.

Kilpailuihin ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu omilla tunnuksilla WiseGolfissa tai caddiemasterille. Ilmoittautumisen yhteydessä pelaaja ilmoittaa nimen, kotiseuran ja tasoituksen sekä mihin sarjaan haluaa osallistua. Pelaajan tulee ilmoittaa myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite mahdollisia yhteydenottoja varte. Lähtöaikaa voi toivoa aikaisin tai myöhään. Muita toivomuksia ei huomioida. Ilmoittautuessaan kilpailuun pelaaja hyväksyy että hänen tietonsa ( nimi, seura ja tasoitus ) julkaistaan lähtö- ja tulosluetteloissa. Ilmoittautuminen on sitova, mikäli sitä ei peruta ilmoittautumisajan puitteissa. Kilpailuihin ilmoittautuminen kaksi arkipäivää ennen kilpailua klo 12 mennessä, jollei kilpailukutsussa ole toisin mainittu.

Kilpailumaksu

Kilpailumaksu ilmenee kilpailukutsussa. Pelaajan on lisäksi huolehdittava pelioikeudestaan. Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailun aloittamista.

Jälki-ilmoittaminen

Kilpailuihin voidaan ottaa jälki-ilmoittautuneita, mikäli lähtölistassa on tilaa. Jälki-ilmoittautumisesta peritään kilpailumaksun korotus +5 €.

Osanoton peruuttaminen

Ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailija voi peruttaa osanoton vain hyväksyttävän syyn ( kuten sairaus tai yllättävä perhetapahtuma ) perusteella. Kilpailumaksu peritään aina, mikäli peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan jälkeen muun kuin pätevän syyn perusteella. Maksu peritään jälkikäteen. Tällöin pelaajalla on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin vasta sen jälkeen, kun hän on maksanut edellä mainitun kilpailumaksun. Useammasta poisjäämisestä kilpailun johto, kilpailutoimikunta tai kapteeni voivat määrätä lisäsanktioita.

Kilpailusarjan peruuttaminen

Kilpailun johto voi peruuttaa tai yhdistää sarjoja, jos niiden osanottajamäärä on pienempi kuin kuusi. Peruutettuun sarjaan ilmoittautunut kilpailija voi osallistua kilpailunjohtajan hyväksymään toiseen sarjaan tai halutessaan luopua koko kilpailusta ilman rangaistusta.

Lähtöajat

Lähtöryhmät arvotaan ilmoittautumisajan päättyä. Aikatoivomuksena voidaan huomioida vain aikainen tai myöhäinen lähtöaika. Mikäli osanottajien määrä kilpailussa on alle 40 osanottajaa ei aikatoivomuksia huomioida. Lähtöajat julkaistaan Iitti Golfin sivuilla kilpailukalenterissa.

Myöhästyminen lähdöstä

Jos pelaajan myöhästyy lähdöstä enemmän kuin viisi minuuttia, pelaaja suljetaan kilpailusta. Jos pelaaja myöhästyy lähtöajastaan alle viisi minuuttia, saa hän aloitusreiälle kahden lyönnin rangaistuksen, reikäpelissä seuraa reiän menetys (sääntö 5-3). Golfetiketti edellyttää että palaaja on lyöntipaikalla viimeistään viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.

Harjoittelu kilpailupäivänä

Lyöntipelissä ei pelaaja saa kilpailupäivänä harjoitella kentällä ennen kilpailuja. Tämä sääntö ei koske viikkotai kuukausikilpailuja, eikä reikäpeliä. Jos kilpailu alkaa klo 17.00 jälkeen on harjoittelu kuitenkin sallittu.

Hidas peli

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta tai enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä säännön 5.6 mukaisesti: - ensimmäinen rikkomus: yksi lyönti, - toinen rikkomus: kaksi lyöntiä, - useampi rikkomus: pelistä sulkeminen

Pelin nopeuttamiseksi on huomioitava, että pallon etsimiseen käytettävä aika on maksimissaan 3 minuuttia. Lisäksi suositellaan lyömään varapallo, jos lyödyn pelipallon sijainti on epävarma.

Kilpailun keskeyttäminen sääolosuhteiden vuoksi

Kilpailu keskeytetään ukonilmalla. Kilpailunjohtaja voi keskeyttää kilpailun myös rankkasateen tai muun poikkeavan sääolosuhteen vuoksi. Jos kilpailu keskeytetään ukkosen vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman kilpailun johdon lupaa. Ensisijaisesti pidetään tauko, jonka jälkeen kilpailua jatketaan. Jos pelaajien turvallisuus on uhattuna tai kenttäolosuhteet ovat niin heikot, että kilpailua ei voida jatkaa saman päivän aikana, niin se voidaan siirtää toiseen ajankohtaan. Kilpailu voidaan toimikunnan päätöksellä perua tai siirtää myös etukäteen. Mahdollisesta kilpailumaksun palauttamisesta kilpailun johto tekee erillisen päätöksen.

Kilpailun keskeyttäminen tai luovuttaminen

Mikäli pelaaja joutuu keskeyttämään kilpailun pakottavista syistä, tulee kilpailun keskeyttämisestä ja sen syystä ehdottomasti ilmoittaa caddiemasterille ja / tai kilpailunjohtajalle. Tuloskortti on palautettava myös pelaajan keskeyttäessä kilpailun. Kilpailumaksua ei palauteta. Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä voi kilpailunjohto, kilpailutoimikunta tai kapteeni määrätä siitä rangaistuksen.

Tuloskorttien palautus

Pelaajan on palautettava tuloskorttinsa kilpailukansliaan (caddiemasterin toimipiste) toimitsijoille välittömästi kierroksen jälkeen. On suositeltavaa laskea ja merkitä tuloskorttiin oma lyöntimäärä.

Ratkaisut tasatilanteessa

Tasoitukselliset ( HCP ja PB ) kilpailut: Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitus pelitasoituksen (slope) perusteella. Pelaaja / joukkue jolla on alhaisempi pelitasoitus voittaa. Jos tasoitukset ovat samat ratkaistaan sijoitus matemaattisella vertailulla, viimeiset 9 reikää tai tarvittaessa viimeiset 6,3,1 reikää kunnes tulos ratkeaa. Ellei edellä mainitut tuo tulosta, arpa ratkaisee.

Tasoituksettomat ( SCR ) kilpailut: Saman tuloksen pelanneiden välillä sijoitus ratkaistaan matemaattisella vertailulla järjestyksessä: 36, 18, 9, 6, 3 viimeistä reikää,- viimeinen reikä,- ja lopuksi arpa. Poikkeuksena tästä on seuran SCR-mestaruudet, jotka ratkaistaan uusintarei´illä. Kaikissa seuran SCR sarjan mestaruuskilpailuissa ratkaistaan mestaruus välittömästi suoritettavan äkkikuolema -uusinnalla lyöntipelin säännöin. Uusintaan joutuva pelaaja on oikeutettu saamaan vähintään 15 minuutin valmistautumistauon. Uusintareiät ovat 8, 9, 8, 9, jne. Muut sijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.

Reikäpelissä tasatilanteet ratkaistaan jatkamalla peliä välittömästi reikä reiältä alkaen aloitusreiältä, kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Tasoituksellisissa reikäpeleissä tasoituslyöntejä annetaan samalla tavalla kuin täydellä kierroksella.

Matkapuhelimen, etäisyysmittarin tai golfauton käyttö kilpailussa

Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin sääntöjen mukaisesti. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla. Etäisyysmittarin käyttö on sallittu, ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu. Golfauton käyttö kilpailuissa on kielletty. Moottorikäyttöisen mailakärryn käyttö on sallittu. Kilpailun johto voi kuitenkin lääketieteellisin perustein sallia golfauton käytön seuran sisäisissä kilpailuissa. Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen kilpailua. Yli 75-vuotias pelaaja saa käyttää golfautoa seuran sisäisissä kilpailuissa anomatta lupaa toimikunnalta.

Käyttäytymisrikkomukset ja pelistä sulkeminen

Jos kilpailun johto tai sen nimeämä tuomari katsoo kilpailijan syyllistyneen käyttäytymisrikkomukseen, niin voidaan asiasta huomauttaa, varoittaa ja lopuksi sulkea pelistä. Vakavissa rikkeissä voidaan pelaaja sulkea pelistä välittömästi. Lisäseuraamuksista päättää pelaajan kotiseuran kapteeni.

Pelaajan vastuu, paikallissäännöt, verotus yms.

Pelaaja on itse vastuussa golf- sääntöjen noudattamisesta. Pelaajan tulee tutustua kentän paikallissääntöihin, kentän merkintöihin ja kilpailukohtaisiin ohjeisiin. Pelaajan tulee antaa verotukseen liittyvät tiedot ilmoitusta varten kilpailunjärjestäjälle, jos hän voittaa palkinnon. Pelaajan tulee huomioida kentän kunto ja ympäristö sekä sääntökirjan kohta 1.2 – pelaajan käyttäytyminen. Pelaajien tulee ottaa huomioon sekä turvallisuus että kanssapelaajien ja ym. kentällä pelaavien viihtyvyys. Kilpailun toimitsijoiden ja kenttähenkilökunnan ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa.


IGS hallitus ( PeKa )