Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.2.2023 | Iitti Golf

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.2.2023

Iitti Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.2.2023 kello 18.00, Radalla Resort, osoitteessa Uimarintie 1 (Iitti). Kahvitarjoilu alkaa kello 17.45.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

- Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten määrä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 5-11 henkilöä. Nimiluettelo hallitukseen ehdotettavista jäsenistä esitetään yhtiökokouksessa.

- Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana on päättyneen tilikauden aikana toiminut HT tilintarkastaja Matti Koskelainen Kymen Tilintarkastus Oy:stä. Ehdotus tulevan kauden tilintarkastajaksi esitetään yhtiökokouksessa.

- Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrittäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että vuonna 2022 ei kerätä rahoitusvastiketta. Iitti Golf Oy:n hallitus esittää hoitovastikkeeksi 695 € (sis. alv 10 %). Hoitovastike kerätään kaikilta A-sarjan osakkeilta ja sellaisilta B-sarjan ja C-sarjan osakkeilta, joiden pelioikeus on käytössä kaudella 2023.

- Tilinpäätösasiakirjat

Iitti Golf Oy:n tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaista 1.2.2023 alkaen (arkisin kello 10.00–14.00) yhtiön klubitiloissa (Iitintie 684, Kausala). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa klo 18.00 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävissä kotisivujen osakasintrassa.

- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää puhe- ja äänivaltaa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa on kaikilla A-, B- ja C-sarjan osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity Iitti Golf Oy:n osakerekisteriin viimeistään 14.2.2023 tai joka esittää pankin viimeistään 14.2.2023 kuittaaman kassatositteen osakkeen maksamisesta ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 14.2.2023 klo 14.00 mennessä.

Tieto valtakirjojen käytöstä on toimitettava yhtiölle viimeistään 14.2.2023 kello 14.00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa.


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen jollakin seuraavista tavoista:

  • Sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster@iittigolf.com
  • Postitse osoitteeseen Iitti Golf Oy, Iitintie 684, 47400 KAUSALA
  • Puhelimitse numeroon 029 1700757, arkisin klo 10.00-14.00.


Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään tiistaina 14.2.2023 kello 14:00 mennessä.


Tervetuloa varsinaiseen yhtiökokoukseen!

Kausala 1.2.2023

Iitti Golf Oy:n hallitus