Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.2.2024 | Iitti Golf

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.2.2024

Iitti Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.2.2024 kello 18:00, Radalla Resort, osoitteessa Uimarintie 1 (Iitti). Kahvitarjoilu alkaa kello 17.45.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten määrä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 5–11 henkilöä. Nimiluettelo hallitukseen ehdotettavista jäsenistä esitetään yhtiökokouksessa.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana on päättyneen tilikauden aikana toiminut HT tilintarkastaja Matti Koskelainen Kymen Tilintarkastus Oy:stä. Ehdotus tulevan kauden tilintarkastajaksi esitetään yhtiökokouksessa.

Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrittäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että vuonna 2024 ei kerätä rahoitusvastiketta. Iitti Golf Oy:n hallitus esittää hoitovastikkeeksi 672 € (sis. alv 10 %). Hoitovastike kerätään kaikilta A-sarjan osakkeilta ja sellaisilta B-sarjan ja C-sarjan osakkeilta, joiden pelioikeus on käytössä kaudella 2024.

Tilinpäätösasiakirjat

Iitti Golf Oy:n tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 2.2.2024 alkaen (arkisin kello 10.00–14.00) yhtiön klubitiloissa (Iitintie 684, Kausala). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa klo 18.00 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävissä kotisivujen osakasintrassa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää puhe- ja äänivaltaa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa on kaikilla A-, B- ja C-sarjan osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity Iitti Golf Oy:n osakerekisteriin viimeistään 15.2.2024 tai joka esittää pankin viimeistään 15.2.2024 kuittaaman kassatositteen osakkeen maksamisesta ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 15.2.2024 klo 14:00 mennessä. Tieto valtakirjojen käytöstä on toimitettava yhtiölle viimeistään 15.2.2024 kello 14:00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen jollakin seuraavista tavoista:

  • Sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster@iittigolf.com
  • Postitse osoitteeseen Iitti Golf Oy, Iitintie 684, 47400 KAUSALA
  • Puhelimitse numeroon 029 170 0757, arkisin klo 10:00-14:00


Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään torstaihin 15.2.2024 kello 14:00 mennessä.


Tervetuloa varsinaiseen yhtiökokoukseen!


Kausalassa 30.1.2024

Iitti Golf Oy:n hallitus