Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.2.2022 | Iitti Golf

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.2.2022

Iitti Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
perjantaina 25.2.2022 alkaen kello 15:00, Hotel Radalla, osoitteessa Uimarintie 1 (Iitti).


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Iitti Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
perjantaina 25.2.2022 alkaen kello 15:00, Hotel Radalla, osoitteessa Uimarintie 1 (Iitti).
Kahvitarjoilu alkaa kello 14.45. Kokous toteutuu Covid 19 -määräysten salliessa kokoontumisen. Tilaisuuteen pääsee koronapassilla, mikäli Valtioneuvoston määräämät rajoitteet muuttuvat, tilaisuudessa toimitaan voimassa olevien rajoitusten mukaan. Koronapassi ja henkilötodistus mukaan kokoukseen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten määrä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 5-11 henkilöä. Nimiluettelo hallitukseen ehdotettavista jäsenistä esitetään yhtiökokouksessa.

  • Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana on päättyneen tilikauden aikana toiminut HT tilintarkastaja Matti Koskelainen Kymen Tilintarkastus Oy:stä. Ehdotus tulevan kauden tilintarkastajaksi esitetään yhtiökokouksessa.

  • Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrittäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että vuonna 2022 ei kerätä rahoitusvastiketta. Iitti Golf Oy:n hallitus esittää hoitovastikkeeksi 695 € (sis. alv 10 %). Hoitovastike kerätään kaikilta A-sarjan osakkeilta ja sellaisilta B-sarjan ja C-sarjan osakkeilta, joiden pelioikeus on käytössä kaudella 2022.

  • Tilinpäätösasiakirjat

Iitti Golf Oy:n tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 14.1.2022 alkaen (kello 10:00-14:00 ma-pe) yhtiön klubitiloissa (Iitintie 684, Kausala). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa klo 17:00 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävissä kotisivujen osakasintrassa.

  • Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää puhe- ja äänivaltaa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa on kaikilla A-, B- ja C-sarjan osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity Iitti Golf Oy:n osakerekisteriin viimeistään 27.1.2022 tai joka esittää pankin viimeistään 27.1.2022 kuittaaman kassatositteen osakkeen maksamisesta ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 27.1.2022 klo 16:00 mennessä. Tieto valtakirjojen käytöstä on toimitettava yhtiölle viimeistään 27.1.2022 kello 16:00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa.

  • Muut asiat

WiseNetwork Oy/WiseGolf järjestelmän esittelyä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen jollakin seuraavista tavoista:

  • Sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster@iittigolf.com
  • Postitse osoitteeseen Iitti Golf Oy, Iitintie 684, 47400 KAUSALA
  • Puhelimitse numeroon 029 1700757, arkisin klo 10:00-14:00. Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään torstaina 24.2.2022 kello 16:00 mennessä.


Tervetuloa varsinaiseen yhtiökokoukseen!
Kausala 7.2.2022
Iitti Golf Oy:n hallitus