Kenttätiedote: pelaajateiden kunnostyöt käynnissä | Iitti Golf

Kenttätiedote: pelaajateiden kunnostustyöt käynnissä

Iitti Golfin kentän pelaajateitä ja kulkuväyliä kunnostetaan. Nykyisten teiden reunat leikataan ja huono, nurmettunut maa-aines kaivetaan pois.

Iitti Golfin kentän pelaajateitä ja kulkuväyliä kunnostetaan. Nykyisten teiden reunat leikataan ja huono, nurmettunut maa-aines kaivetaan pois. Tilalle laitetaan kerros kivituhkaa. Tähän mennessä teistä valmiina tai lähes valmiina ovat jo väylien 17, 18 ja 7 alueilla olevat tiet. Tarkoituksena on kunnostaa kaikki pelaajatiet. Työtä tekee ulkopuolinen urakoitsija, huomioithan kentällä olevat työkoneet pelatessasi. Työmiehiä on ohjeistettu huomioimaan pelaajat. Toivomme malttia pelaajilta.