Kenttätiedote vko 17 | Iitti Golf

Kenttätiedote vko 17

Kaikki väylät avoinna. Kastelujärjestelmä on käynnistetty. Käynnissä on pystyleikkuut viheriöillä.

Niskaportissa kaikki väylät ovat avoinna kesägriineille. Myös kastelujärjestelmä on käynnistetty ja viheriöitä on jo kasteltu.

Tällä hetkellä kentällä tehdään viheriöiden pystyleikkuuta. Pystyleikkuulla poistetaan kuitua ja kuollutta kasvustoa sekä luodaan parempaa kylvöalustaa. Pystyleikkuun jälkeen viheriöt kylvetään sekä hiekataan. Viheriöt voivat olla lähiaikoina keskenään erilaisia, johtuen siitä että kaikkia töitä ei saada samanaikaisesti hoidettua joka viheriöllä.


5 viheriö

8 viheriö