Paikallissäännöt 2023 | Iitti Golf

Paikallissäännöt 2023

Paikallissäännöt - Iitti Golf Niskaportti. Päivitetty 20.4.2023. Ei muutoksia edellisvuoteen.

PAIKALLISSÄÄNNÖT 2023

A-4 Kentän sisäiset ulkorajat:

Kentän ulkorajat on merkitty valkoisin paaluin. Väylien 1 ja 9 välissä olevat valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut ovat ulkoraajan merkkejä vain pelattaessa väylää 9. Samoin väylien 13 ja 14 välissä olevat valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut ovat ulkoraajan merkkejä vain pelattaessa väylää 13. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti. Paalujen poistaminen on kielletty.


E-1.2 Pudottamisalue ( DZ ):

Jos pallo pelataan reiän 7 viheriön takana olevalle konehallin piha-alueelle tai jos em. viheriön takana oleva aita muuten estää lyöntiä, voi pelaaja vapautua Säännön 16.1 nojalla tai vaihtoehtoisesti pudottaa alkuperäisen tai muun pallon rangaistuksetta viheriön oikealla puolella olevalla DZ – tunnuksella merkitylle alueelle.

Pudottamisalue ( DZ ) on vapautumisalue Säännön 14.3. mukaisesti.

F-1 Epänormaalin kenttäolosuhteen ja olennaiset rakenteet:

Kiinteät haitat: Vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti. Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkkien poistaminen on kielletty. Kiinteitä haittoja ovat myös kentän alueella kiintopisteinä käytetyt heinäseipäät sekä väylällä 10 mittapaalun (150 m) vieressä sijaitseva akkukotelo. Kentällä olevat sora- ja sepelipintaiset tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua. Muut polut ja tiet ovat kentän oleellisia osia.

Kunnostettavat alueet: Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin paaluin tai valkoisella maalilla. Kunnostettavat alueet, joilta pelaaminen on kielletty, on merkitty sinivalkoisin paaluin. Vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti. Pallojen nouto kielletty: Pallojen hakeminen väylien 4 ja 6 vieressä olevalta peltoalueelta sekä väylän 14 vieressä olevalta piha-alueelta on ehdottomasti kielletty.

F-5: Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteiden kannet): Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 16.1 mukaisesti. Lisäksi mikäli kiinteä haitta on yleisellä pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla, saa pelaaja vapautua haitasta Säännön 16.1.b nojalla.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


F-12 Hanhen jätökset:

Hanhen jätökset ovat Irrallinen luonnonhaitta, joka voidaan poistaa Säännön 15.1 nojalla. Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi voidaan hanhen jätöksiä pitää, pelaajan harkinnan mukaan joko: Irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai Kunnostettavana alueena, josta saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos hanhen jätökset haittaavat ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.

Jos hanhen jätöksiä on viheriöllä, voi pelaaja poistaa ne pelilinjalta. Jos pelaaja näin tehdessään parantaa pelilinjaa tai muita lyöntiin vaikuttavia olosuhteita, rangaistusta ei seuraa Säännön 8.1a mukaisesti.


Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (reiän menetys reikäpelissä, kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä).